X

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de BSO komen maandelijks samen (uitgezonderd in juli en augustus).
Op de betreffende webpagina vindt U volgende rubrieken:

- De Leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen
- De Agenda van de volgende vergaderingen (vertrouwelijk – alleen voor leden)
- De Verslagen van de voorbije vergaderingen (vertrouwelijk – alleen voor leden)


De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt jaarlijks samen in het tweede trimester van het jaar. Uitzonderlijke Algemene Vergaderingen kunnen samengeroepen worden volgens de bepalingen in de Statuten.
Op de betreffende webpagina vindt U volgende rubrieken:

- De Agenda van de volgende Algemene Vergadering
- De Verslagen van de voorbije vergaderingen