X
De volgende ledenvergadering van de BSO, powered by Techlink, gaat door op donderdag 14 januari om 10:45h in de burelen van Spandex, Excelsiorlaan 55 te 1930 Zaventem.

De agendapunten van deze vergadering:
  • Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
  • Briefwisseling
  • Info en vragen aan Techlink
  • BTW met medecontractant
  • Eigenaar van het geleverde goed bij faling
  • Inkomende prijsaanvragen bij BSO
  • Populariteit van onze website bij het grotere publiek
  • Diversen
  • Plaats en datum van de volgende vergadering

 
Rapporten van de Ledenvergaderingen (enkel voor aangemelde leden):
 
 
 
 
De leden van de Raad van Bestuur
Roland Bacquelaine
Voorzitter
GSM: +32 475 60 91 31
president@belgian-sign.org
Bruno Hanquet
Schatbewaarder
TEL: +32 2 333 01 20
bh@petrusneon.be
ing. Jean-Pierre Meganck
Secretaris
GSM: +32 495 23 15 70
secretary@belgian-sign.org
De leden van de Raad van Commissarissen
David Beeckman
Commissaris
Tel: +32 485 70 70 10
db@neondesign.be
Chris Beyaert
Commissaris
TEL: +32 475 24 76 82
chris.beyaert@decomar.be
Christophe Mahy
Commissaris
GSM: +32 471 50 20 25
cmahy.bis@gmail.com
Pierre Rossenfosse
Commissaris
GSM: +32 494 17 47 46
belgiumneon@evonet.be
Yvan Van den Bergh
Commissaris
GSM: +32 496 60 91 10
info@kambel.be