X

HISTORIEK VAN DE "BELGIAN SIGN ORGANIZATION"

In de jaren 60 bestonden er twee beroepsverenigingen. De ene die de lichtreclamefabrikanten verenigde en de andere die de glasblazers vertegenwoordigde. De eerste werd door de firma "CLAUDE" geleid en de tweede door de firma "COPEL". De Heer Albert DONAY, zaakvoerder van Publiround bracht beiden samen rond de tafel en overtuigde hen te fuseren. De voorzitter van "CLAUDE" werd voorzitter van de nieuwe vereniging met name « Belgische Vereniging van de Lichtreclame ». De voorzitter van "COPEL" werd secretaris.

Toen de voorzitter van "CLAUDE" met pensioen ging, nam de Heer Albert DONAY zijn plaats in, met als secretaris de zaakvoerder van de firma "CGSL", in 1972 opgevolgd door De Heer Jean SOLE. De Heer Albert DONAY trad af in 1975 ten voordele van Mevrouw BOSMANS. In 1977 trok zij haar terug om secretaresse te worden met de Heer WYNANTS. Deze laatste werd als voorzitter door de Heer Jean SOLE opgevolgd.

In 1977 organiseerde België een Europees Congres. Dit werd een reuze succes, meer dan 300 personen namen deel in zes verschillende talen : Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans. Bovendien waren eveneens leden van Noord Afrika en Zuid Amerika aanwezig.

In 1978 werd onze naam gewijzigd in "Belgisch Vereniging voor Lichtdecoratie en Uithangborden".

In 1980 moesten wij ons verdedigen tegen een eerste grote bedreiging voor ons beroep : het verbod om onze uithangborden te verlichten omwille van energiebesparing, nochtans hadden heel betrouwbare studies bewezen dat de uithangborden slechts 0,3 % van de totale elektrische energie verbruikten.

In 1981 organiseerde de Heer Jean SOLE een Nationaal Congres van Lichtreclame fabrikanten. Het was een nieuw succes aangezien meer dan 200 vertegenwoordigers van de gemeentelijke en nationale overheden deelnamen.

Talrijke projecten en realisaties werden aan het geheel van de deelnemers getoond, behalve aan de lichtreclame fabrikanten. "Bruxelles Neon" won de prijs van stijl en originaliteit.

Op 11 mei 1983 hebben wij een Koninklijk Besluit kunnen bekomen die de voorwaarden bepaalde tot de toetreding aan ons beroep.

In 1985 hebben wij het Hoger Instituut voor Lichtreclame en Uithangborden geholpen tot de realisatie van de tentoonstelling "NEON, FLUOR en Co". Dit gebeurde in het Egmont Park en kende eveneens een reuze succes. De firma’s PETRUS, COPEL en ELBO NEON werden opgemerkt voor de originaliteit.

In 1986 vierden wij met veel pracht en praal de 20ste verjaardag van het bestaan van onze vereniging, in aanwezigheid van de Heer Jacky BUCHMANN, Minister van Middenstand, de Heer Georges MUNDELER, Staatssecretaris bij de Middenstand, de Heer Fernand HERMAN, Europees Kamerlid, de Heer VOLCKAERT, Kabinetchef van de Staatssecretaris van Buitenlandse Handel, Senator Jean-Pierre de CLIPPELE en de Heer Francis DE HONDT, permanent kamerlid van Brabant. Bij deze gelegenheid, hadden wij een tentoonstelling, een cocktail en een banket georganiseerd in het SHERATON hotel..

 

Andere belangrijke feiten en activiteiten in de loop der jaren waren:

  • De verwezenlijking van een film over de lichtreclame;
  • De realisatie van "de Bijbel van ons Beroep";
  • Het lange ondervoorzitterschap bij de Europese Vereniging door de Heer Karel VAN VLERKEN, gevolgd door de Heer Jean-Pierre MEGANCK, die als voorzitter optrad van 1994 tot 2002 en later van 2005 tot 2007;
  • De doeltreffende deelneming van onze vertegenwoordigers de Heren Jean-Pierre MEGANCK en Luc STEEGMANS bij het uitwerken van de Europese norm EN50107, die de normen vastlegde bij installaties met een werkingsregime van meer dan 1000V;
  • Het voortdurende ijveren voor de verbetering van de wetgeving i.v.m. lichtreclames, zonder nog te spreken van het moeilijk en langdurig werk om een betere bescherming van ons beroep te bekomen.

In 1990 hebben de Heren Jean-Pierre MEGANCK en Louis CUYPERS samen het voorzitterschap uitgeoefend tot 1993; de Heer MEGANCK is daarna alleen voorzitter gebleven tot 1995 en werd opgevolgd door de Heer Roland BACQUELAINE.

In 1999 veranderde de vereniging van naam om "BELGIAN SIGN ORGANIZATION vzw" ( BSO) te worden (BS van 21 december 1999) en werd onze INTERNET website geopend.

In 2014 werd onze vakvereniging officieel erkend als Nationale Beroepsfederatie.

Begin 2017 verwelkomen we de leden uit de wereld van de Visuele Communicatie. In diezelfde periode hebben we onze website volledig vernieuwd.

Op 1 januari 2019 veranderde de vereniging zijn naam bij beslissingen genomen door de Algemene Vergadering en door de Raad van Bestuur en werd alzo "BELGIAN SIGN ORGANIZATION, POWERED BY TECHLINK". Ze werd terzelfderijd een divisie van Techlink, een organisme die diverse professionele organisaties groepeert die geannexeerd zijn aan de bouw.