X

De werking en de activiteiten van de BSO

De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de leden van de vereniging en heeft de bevoegdheden door de wet voorzien. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de loop van het 2de trimester.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van drie bestuurders. De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Commissarissen. De leden van de Raad van Commissarissen hebben dezelfde bevoegdheid en hetzelfde stemrecht als de leden van de Raad van Bestuur, ze beslissen collegiaal met de Raad van Bestuur, en staan samen met de Raad van Bestuur in voor de leiding van de vereniging.

De Werkgroepen hebben een specifieke taak die hun is toevertrouwd door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

De experten van de BSO zijn ter beschikking van de markt, teneinde technische of juridische conflicten te regelen.