X
De Jaarlijkse Algemene Vergadering heeft plaats op vrijdag 25mei 2018 in de burelen van TECHLINK, J.Chantraineplantsoen 1, te 3070 Kortenberg, om 10:30h.

De agendapunten van deze vergadering:
  • Overzicht van onze activiteiten in 2017 door de voorzitter.
  • Financieel verslag 2017 en budget 2018 door de schatbewaarder.
  • Verslag van de nazichters van de boekhouding, met eventuele ontlasting.
  • Aanstellen van twee nazichters voor het huidige boekjaar.
  • Verkiezing van eventuele kandidaat commissarissen.
  • De nieuw Europese Norm i.v.m. ontwerpen, fabriceren, plaatsen en onderhouden van lichtreclames
  • Voorstelling van Techlink door zijn algemeen directeur Willy Pauwels.
  • Presentatie van nieuwe producten door onze leden-fabrikanten.
 
 
Rapporten van de Algemene Vergaderingen: